Takst

Takst av klokker og ur kan være viktig for å fastsette en riktig verdi i forbindelse med tegning av forsikringer i forhold til tap, tyveri, brann mv. Under finner du listen over godkjente takstmenn i Norge pr. mai 2018.

Alle Fagurmakernes (FUN) autoriserte takstmenn får tilgang til en egen lukket side som omhandler taksering og informasjon om dette. Vi gjør oppmerksom på at FUNs registrerte takstmenn er pålagt en årsavgift på kr. 600,00 pr. år f.o.m. 1.1.2019. Etter betaling, vil dere få et sertifikat på autorisasjonen som er gyldig i 3 år, såfremt avgiftene i perioden blir betalt. Sertifikatet kan henges opp i butikken eller på verkstedet, og ellers brukes i markedsføringen.

Den interne siden for autoriserte takstmenn er fortsatt under utarbeidelse…