Våre medlemskap

Fagurmakerne Norge har for tiden to ulike medlemskap. Nærmere beskrivelse av disse finnes under.


Ordinære medlemmer

Kategorier av medlemskap og pris pr. år:
A:Urmakere som driver / er ansatt i virksomhetkr. 1500,00
C:Pensjonerte urmakerekr. 300,00
D:Internasjonale medlemmerkr. 300,00
E:Urmakerelever / lærlingerkr. 0

Så snart medlemsavgiften er betalt, vil tilgangen til den lukkede delen av hjemmesiden bli åpnet. Er  ikke medlemsavgiften betalt innen 14 dager etter 1.purring, vil tilgangen til den lukkede delen bli stengt. Alle som får medlemskap i kategorien fra A til E, er forpliktet til å følge Fagurmakernes vedtekter.

Betalte medlemsavgifter gjelder for perioden 1.1. til 31.12.

Medlemsfordeler:

 • Alle betalende medlemmer får tilgang til de sidene som de blir autorisert for ut i fra medlemskategorien.
 • Alle betalende medlemmer får tilgang til en lukket Facebook side med henhold til delesøk.
 • Alle betalende medlemmer har adgang til å benytte seg av forbundets avtale med Advokatfirma Finn om rabatterte juridiske tjenester, se link på startsiden.
 • Alle medlemmer får 15 % rabatt på det meste av stempler og skilt hos Foldal Stempel AS, www.foldal.no . Oppgi kode «urmaker» ved bestillinger.
 • Alle Fagurmakernes autoriserte takstmenn får tilgang til en egen side som omhandler taksering og informasjon om dette. FUN gjør oppmerksom på at alle deres registrerte takstmenn er pålagt en årsavgift på kr. 600,00 pr. år f.o.m. 1.1.2020
 • Flere medlemsfordeler kommer etter hvert…

Assosierte medlemmer

Oppfyller du ikke kriteriene for ordinært medlemskap?

Eller er du ikke lenger arbeidende i bransjen, men ønsker å beholde tilknytningen? Eller kanskje du arbeider i bransjen, eller du er særdeles klokkeinteressert og samler av ur?

Da kan du bli assosiert medlem i Fagurmakerne Norge (FUN).

 • Som assosiert medlem får du tilgang til et eget forum på Facebook.
 • Assosierte medlemmer har adgang til å benytte seg av forbundets avtale med                    Advokatfirma FINN AS om rabatterte juridiske tjenester, se link på startsiden.
 • Alle medlemmer får 15 % rabatt på det meste av stempler og skilt hos Foldal Stempel AS, www.foldal.no . Oppgi kode «Fagurmakerne» ved bestillinger.
 • Assosiert medlemskap kan søkes av personer som ikke oppfyller kriteriene for et ordinært medlemskap i følge vedtektene for Fagurmakerne.
 • Assosierte medlemmer kan bruke logoen “Assosiert medlem av Fagurmakerne” i medlemsperioden, men har ikke tillatelse til å bruke logoen i næringsvirksomhet uten en skriftlig avtale med FUN.
 • Assosierte medlemmer har ikke stemmerett på forbundets årsmøte.
 • Assosierte medlemmer som misbruker FUNs logoer eller som gir ytringer på for eksempel sosiale medier som eventuelt kan skade FUNs interesser, herunder våre samarbeidspartnere og medlemmer, vil bli slettet som medlem. Eventuelt betalt medlemsavgift vil i slike tilfeller ikke bli refundert.

Medlemsavgift for assosiert medlemskap:
Forskuddsvis kr. 300,- pr. år.  (NB! Det vil ikke bli sendt ut purringer på ubetalt medlemskap. Om medlemsavgiften ikke er betalt innen forfall 1. februar hvert år, vil medlemskapet bli slettet. Nytt medlemskap vil bli opprettet så snart ny påmelding og betaling av medlemsavgift er gjort.)

Betalte medlemsavgifter gjelder for perioden 1.1. til 31.12.