Om FUN

Fagurmakerne Norge (FUN) er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon for utøvelse og utvikling av urmakerfaget i Norge, og skal arbeide for å heve kompetansen blant dem som arbeider med urmakeri og tidsmåling i Norge.

Vi er en interesse- og serviceorganisasjon for at medlemmenes faglige interesser blir best mulig ivaretatt, herunder utdannelse, videreutdannelse og bedring av de økonomiske betingelsene for våre medlemmer.

FUN ble stiftet i 2006 av urmakere som registrerte et behov styrket opplæring i det norske urmakerfaget for å kunne møte fremtidens behov.

FUN fokuserer på utvikling av et fagmiljø med effektiv kompetanseoverføring fra internasjonalt anerkjente opplæringsinstitusjoner, med mål om et norsk urmakerkorps som er i stand til å møte sveitsisk bransjestandard, og de sertifiseringskrav vi ser at Norges ledende urmakerbedrifter har satt ved nyansettelser gjennom de siste årene. 

FUN er også opptatt av kulturarven med referanse til UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven som ble ratifisert gjennom vedtak i Stortinget den 17.januar 2007.