Innkalling til årsmøte 2021

 

FAGURMAKERNE NORGE (FUN)

Innkalling til årsmøte søndag den 28. februar 2021 kl. 10.00.
Sted: Oslo
(Pga. covid-19 situasjonen, så er det fortsatt uklart om møtet kan foregå som normalt eller
om vi må arrangere dette som et nettmøte. Nærmere info vil bli lagt ut på hjemmesiden vår litt ut i februar.)

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet og
sendes på mail til post@centrum-ur.no 

SAKSLISTE:

Sak 1: Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder og 2
stk. protokollunderskrivere.
Sak 2: Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap.
Sak 3: Fastsettelse av budsjett.
Sak 4: Behandling av innkomne forslag og uttalelser, samt arbeidsprogram.
Sak 5: Valg av styre.
Styret består av formann, nestformann og 2 styremedlemmer hvorav 1 er kasserer,
samt 2 varamedlemmer. Jf. FUNs vedtekter § 11, velges formann for 4 år.
Sak 6: Valg av revisor og valgkomité bestående av leder og 1 medlem, og disse velges
for 1 år.

Velkommen på årsmøte i FUN!

Herulf Mathisen

Herulf Mathisen

Utdannet på Oslo Yrkesskole, Elvebakken 1974-77. Deretter 4 års læretid hos tidligere Urmakermester Paul Ditlefsen, Tromsø. Studerte 1. avd. juss 2015/16.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *