Fagurmakernes logo

Logoene «Fagurmakerne Norge – FUN» og «Assosiert medlem – Fagurmakerne Norge» finnes i to varianter. Forbundet har forskjellige retningslinjer for bruk av disse ut i fra hvilken type medlemskategori.

Logoen «Fagurmakerne Norge – FUN» kan kun brukes av fagutdannede medlemmer med et personlig medlemskap. Kravet for medlemskap er minimum svennebrev i faget, eller en godkjent internasjonal urmakerutdannelse.                                

Logoen er forbundets kjennemerke og symbolet på fagkvalifikasjoner, kvalitet og at medlemmene er utdannet fagurmakere og den skal være et kvalitetssymbol for fagets verdi og anseelse. I tillegg skal denne fortelle omgivelsene at det i denne butikken eller verkstedet finnes en fagurmaker tilstede. FUN mener det er viktig å verne om logoen og verdien av denne, slik at den ikke henger på hvilken som helst butikkdør og dermed gir kundene den misvisende oppfatningen om at det finnes en fagurmaker tilstede.

Forretninger som har ansatt en urmaker tilsluttet FUN, kan bruke logoen i sin markedsføring mv. Retten til bruk opphører om urmakeren slutter i bedriften da logoen er knyttet opp mot han personlig.

FUN setter pris på at flere og flere velger å ta en urmakerutdannelse på WOSTEP-sertifiserte skoler. Vi har allerede i dag WOSTEP-sertifiserte urmakere som medlemmer, og flere vil nok komme til etter hvert. At vi får disse godt utdannede urmakerne som medlemmer, er også med på å påvirke at vi skal ha strenge krav til bruken av logoen.

Flere av FUNs medlemmer er også utdannet til å foreta takst på ur og vi stiller strenge krav til våre takstmenn gjennom de vedtektene som er satt. Bruker du en FUN-autorisert takstmann, så kan du være rimelig trygg på at taksten er korrekt bl.a. i forhold til etiske normer, faglig dyktighet og at vi følger prinsippene i den lovfestede erstatningsretten.

På forbundets siste årsmøte, ble det vedtatt å opprette et assosiert medlemskap. Dette er et tilbud til de som arbeider i bransjen, men som ikke er fagutdannet og som ikke oppfyller kriteriene for et ordinært medlemskap.

Tilbudet gjelder også for de som er særdeles interessert av ur og samlere av ur. Assosierte medlemmer kan bruke logoen “Assosiert medlem av Fagurmakerne” i medlemsperioden, men har ikke tillatelse til å bruke logoen i næringsvirksomhet uten en skriftlig avtale med FUN. Alle assosierte medlemmer kan også benytte seg av flere av forbundets medlemsfordeler, bl.a. spesialpriser på advokattjenester fra Advokatfirma FINN AS, og flere medlemsfordeler vil komme etter hvert Videre vil de assosierte medlemmene på tilgang til et eget forum via vår nye hjemmeside.

I de senere år har urmaker og gullsmedfaget kommet tettere hverandre. Markedet har endret seg da det er flere gullsmeder som selger ur og urmakere som selger smykker. I forhold til dette, så ønsker Fagurmakerne Norge å tilby kurs til gullsmedforretninger som selger ur, men som ikke har ansatt en fagurmaker. Tilbudene vil bestå av kurs i forhold til batteriskift, enklere service, mottak av ur-reparasjoner og problemstillinger i forhold til dette. Disse kursene vil også inneholde en juridisk del i forhold til at leverandører av håndverkstjenester er underlagt håndverkertjenesteloven mv., problemstillinger ift. markedsføringsloven og forbrukerkjøpsloven.

Herulf Mathisen

Herulf Mathisen

Utdannet på Oslo Yrkesskole, Elvebakken 1974-77. Deretter 4 års læretid hos tidligere Urmakermester Paul Ditlefsen, Tromsø. Studerte 1. avd. juss 2015/16.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *